Nowy alaskan w naszej hodowli

Dołączył do naszego stada nowy piesek Monikoona Fire In My Heart

Urodzony 26 lipca 2016, importowany z Wielskiej Brytanii z hodowli Moonikona.moonikona fire in my heart

Posted by
snomals